COVID 19

Na základě aktuálního rozhodnutí vlády je pro všechny závodníky a jejich doprovod povinné doložit čestné prohlášení uvedené na internetových stránkách závodu www.lipenskavyzva.eu v záložce Covid19 a současně předložit při registraci k ověření potřebné doklady uvedené níže.

Závodníci předloží při registraci jednu z následujících variant:

  • negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Tento administrativní úkon je pro doprovod závodníků zpoplatněn částkou 20,-. Závodníci mají poplatek zahrnut ve startovném.

Mapa zázemí nedělního závodu

Details
ZÁZEMÍ NEDĚLNÍ PROGRAM

Mapa zázemí sobotního závodu

Details
ZazemiSobota

COVID – doprovod závodníků

Vážení závodníci,
máme pro Vás upozornění ohledně platby poplatku 20 Kč pro doprovod závodníků (tzn. trenéři, rodiče, maséři, apod.), který jsme nuceni vybírát z důvodu COVID situace.
Každý doprovod závodníka, i ti kteří spí v tělocvičně a budou se pohybovat v zázemí závodu (tj. WC, trať závodu, registrace) musí zaplatil poplatek 20 Kč a u registrace dodat čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Tyto pravidla neplatí pro kolemjdoucí a vzdálené diváky.